Kot osnovo za izračun cene računovodskih storitev upoštevamo število prejetih in izdanih računov, število zaposlenih, ali je stranka DDV zavezanec in ostale podatke o poslovanju.

S strankami z večjim obsegom poslovanja se dogovorimo še o načinu spremljanja zalog, obdelave potnih nalogov, priprave kompenzacij, mesečnih obračunih ter drugih evidencah in poročilih.

 

Informativne ponudbe za računovodske in svetovalne storitve:

Ni zaposlenih delavcev, ni zavezanec za DDV, registriran za obračun davka iz dejavnosti na osnovi normirnih stroškov   35,00 EUR mesečno
Ni zaposlenih delavcev, ni potnih stroškov, ni osnovnih sredstev, do 20 prejetih in izdanih računov mesečno, sorazmerno število izpiskov TRR, obračun DDV-ja   80,00 EUR mesečno
Ni zaposlenih delavcev, ni zavezanec za DDV, do 20 prejetih in izdanih računov mesečno, sorazmerno število izpiskov transakcijskega računa   60,00 EUR mesečno
Z enim zaposlenim delavcem,  do 20 prejetih in izdanih računov mesečno, sorazmerno število izpiskov TRR, ni obračuna DDV-ja   95,00 EUR mesečno
Do dva zaposlena delavca, zavezanec za DDV, do 40 prejetih in izdanih računov mesečno, sorazmerno število izpiskov transakcijskega računa, osnovna sredstva   150,00 EUR mesečno
     

Za izračun vrednosti storitev uporabljamo cenik računovodskih storitev, ki ga je izdalo Združenje računovodskih servisov. Cene so brez DDV.
Zaključni račun se zaračuna letno v višini 150,00 EUR.

Za opravljene ure izven dogovorjenega obsega del upoštevamo naslednje cene naših storitev:
Razna administrativna dela              - 1 ura: 24,00 EUR    
Svetovanje in zahtevnejša opravila  - 1 ura: 45,00 EUR

V primeru odstopanj količine dokumentov za več kot 10 % se ponudbena cena spremeni za odstotek odstopanja.
Pri večjem obsegu poslovanja pripravimo individualno ponudbo.