Družba BIRO ZUPAN poslovne storitve d.o.o. je družinsko podjetje, v okviru katerega želimo s sodelavci ponuditi strankam poleg računovodskih storitev, kompletno podporo pri poslovanju, na področju vseh poslovnih funkcij. Na ta način lahko stranka razpoložljivi čas porabi za kvalitetno delo na področju osnovne dejavnosti podjetja.

Strankam nudimo kompletne poslovne storitve – knjigovodsko-računovodske, administrativne, kadrovske, kontroling, sodelovanje pri vprašanjih s pravnega področja, priprava analiz, poslovnih načrtov, preoblikovanja podjetij.

Dejavnost opravljamo 18 let, od tega 3 leta pod nazivom GDI d.o.o., od leta 2008 dalje pa pod nazivom BIRO ZUPAN d.o.o.. Poslovne enote imamo na lokacijah Izlake – Valvazorjeva 1a, Trbovlje – Opekarna 28a, Dol pri Hrastniku – Trg borcev NOB 13 in Trzin – Gmajna 3.

NAŠE PREDNOSTI:
•    Kadrovska zasedba z dolgoletnimi izkušnjami
•    Izkušnje na različnih področjih poslovanja podjetja
•    Številčna zasedba, ki v vsakem trenutku omogoča nadomeščanje delavcev, ki so zadržani, s tem pa vam lahko nudimo podporo skoraj v vsakem trenutku, ko nas potrebujete
•    Sodobna računalniška in programska oprema, ki omogoča varno shranjevanje in dostop do vaših podatkov
•    Programska oprema, ki omogoča različne načine spremljanja vašega poslovanja, analize poslovanja in je lahko osnova za sprejemanje novih poslovnih odločitev
•    Možnost direktnega dostopa do našega strežnika, uporaba našega programa za dostop do vaših podatkov in delitve dela z vašimi zaposlenimi
•    Ažuren dostop do podatkov vašega podjetja
•    Možnost sodelovanja na drugih področjih
Način dela prilagajamo potrebam in možnostim strank, s tem, da poleg prevzema dokumentacije, lahko po potrebi storitve opravimo v prostorih stranke, ali organiziramo elektronsko izmenjavo dokumentov ter dostop stranke do podatkov na našem strežniku. Stranka tako lahko uporablja tudi naš strežnik s programsko opremo.

SODELAVCI:
•    Zupan Aleš - finance, kontroling, kadrovsko področje, analize, pogodbe in sodelovanje na računovodskem področju, 40 let delovnih izkušenj, od tega 12 let v računovodstvu, 4 leta vodja FRS in splošnega sektorja, 4 leta finančni direktor in 4 leta direktor v družbi PAK 4 d.o.o., 15 let vodenje podjetja BIRO ZUPAN d.o.o.,
•    Zupan Tina - diplomirana ekonomistka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, svetovalka v okviru vstopne točke VEM, projektna sodelavka na Regionalni razvojni agenciji Zasavje, 10 let zaposlena v podjetju BIRO ZUPAN poslovne storitve d.o.o., 2 leti vodenje podjetja BIRO ZUPAN d.o.o.
•    Branda Mravlje Petra – diplomirana ekonomistka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, 2 leti finančni analitik v družbi ETI d.d., 7 let kot direktorica računovodskega servisa, 4 leta kot skupinovodja v podjetju BIRO ZUPAN poslovne storitve d.o.o..
•    Štiri  računovodje z več let delovnih izkušenj,
•    Tri knjigovodje